FPT Smart Home, giải pháp nhà thông minh sử dụng giọng nói bằng tiếng Việt duy nhất tại Việt Nam

CÁC GÓI GIẢI PHÁP

Lighting Solution Foxfpt.vn
Lighting Solution Foxfpt.vn (2)

FPT Smart Home – Giải pháp chiếu sáng

 • Thay đổi cường độ sáng, nhiệt độ theo ý muốn (khung thời gian cụ thể).
 • Tự động bật đèn khi có chuyển động
 • Điều khiển riêng lẻ theo thiết bị, theo cụm, theo khu theo kịch bản của gia chủ

FPT Smart Home – Giải pháp điều khiển

 • Điều khiển bằng giọng nói tiếng việt hoặc từ xa bằng smart phone
 • Tắt bật thiết bị theo nhóm hoặc riêng lẻ
 • Hẹn giờ hoạt động, tạo ngữ cảnh tự động với cảm biến
Giải Pháp điều Khiển
Control Solution Foxfpt.vn (2)
Control Solution Foxfpt.vn (3)
Security Solution Foxfpt.vn

FPT Smart Home – Giải pháp an ninh

 • Phát hiện chuyển động và gửi video thời gian thực trên điện thoại
 • Báo động âm thanh khi có sự cố xảy ra
 • Mở cửa bằng khuôn mặt hoặc từ xa bằng điện thoại
Security Solution Foxfpt.vn (2)
Tv Solution Foxfpt.vn

FPT Smart Home – Giải pháp truyền hình

 • Mở kênh, chương trình bằng giọng nói
 • Nội dung đa dạng, gồm: giải trí, giáo dục, sức khỏe
 • Thể thao, phim truyện, ….
Tv Solution Foxfpt.vn (2)